Ας γνωριστούμε!

Αρχική   >   Προφίλ

Η εταιρία μας

Χρυσοστομίδης Α&Π

Η Χρυσοστομίδης Α&Π ιδρύθηκε το 2001 και έκτοτε δραστηριοποιείται στον τομέα των βιομηχανικών μονώσεων για την εκτέλεση δημόσιων και ιδιωτικών έργων μεγάλης κλίμακας και σύνθετης τεχνογνωσίας. Έδρα της εταιρίας μας είναι η Πτολεμαΐδα, ωστόσο η συνεχής μετεγκατάσταση της ανά την Ελλάδα κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή διεκπεραίωση των έργων που αναλαμβάνει.

Οι ρίζες της εταιρίας μας εκτείνονται ακόμη παλαιότερα, καθώς η Χρυσοστομίδης Α&Π ξεκίνησε τη δράση της έχοντας «κληρονομήσει» την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση στον τομέα των βιομηχανικών μονώσεων μέσω της υλοποίησης έργων σε μονάδες παραγωγής ενέργειας με τον κύριο Κοσμά Χρυσοστομίδη επί σειρά δεκαετιών. Η εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο μεταφέρθηκε στην επόμενη γενιά και αποτέλεσε τη βάση για την εδραίωση της εταιρίας μας ως μια από τις πιο αξιόπιστες και εξειδικευμένες εταιρίες στον κλάδο των βιομηχανικών μονώσεων.

Η Χρυσοστομίδης Α&Π αναπτύσσει συνεχώς την τεχνογνωσία της, με την στελέχωση καταρτισμένου προσωπικού και τη χρήση άρτιου τεχνολογικού εξοπλισμού. Αναλαμβάνουμε τη μόνωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων ποικίλων έργων ενεργειακής φύσης, την ανέγερση μεταλλικών ικριωμάτων, την εγκατάσταση δικτύου κλιματισμού και εξαερισμού και την κατασκευή μεταλλικών κτιρίων.

 

Στόχος εταιρίας

Η Χρυσοστομίδης Α&Π χαρακτηρίζεται για την ευελιξία και την προσαρμοστική της ικανότητα προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή εκτέλεση των έργων, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, αξιοποιώντας στο έπακρο την τεχνογνωσία που διαθέτουμε. Προτείνουμε εξειδικευμένες λύσεις λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις κάθε έργου.

Πρόσφατα έργα

Δείτε τα πιο πρόσφατα έργα της εταιρίας μας.

Top