Ας γνωριστούμε!

Αρχική   >   Προφίλ

Η εταιρία μας

Χρυσοστομίδης Α&Π

Η Χρυσοστομίδης Α&Π ιδρύθηκε το 2001 και έκτοτε δραστηριοποιείται στον τομέα των βιομηχανικών μονώσεων για την εκτέλεση δημόσιων και ιδιωτικών έργων μεγάλης κλίμακας και σύνθετης τεχνογνωσίας. Από την ίδρυσή της στην Πτολεμαΐδα της Δυτικής Μακεδονίας ακολούθησε μια σταθερή πορεία εξέλιξης με ιδιαίτερα δυναμική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που η έδρα της εταιρίας είναι η Πτολεμαΐδα, η συνεχής μετεγκατάσταση της ανά την Ελλάδα κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή διεκπεραίωση  των έργων που αναλαμβάνει.

Οι ρίζες της εκτείνονται ακόμη παλαιότερα, καθώς η Χρυσοστομίδης Α&Π ξεκίνησε τη δράση της έχοντας «κληρονομήσει» την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση στον τομέα των βιομηχανικών μονώσεων μέσω της υλοποίησης έργων σε μονάδες παραγωγής ενέργειας με τον κύριο Κοσμά Χρυσοστομίδη επί σειρά δεκαετιών. Η εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο μεταφέρθηκε στην επόμενη γενιά και αποτέλεσε την βάση για την εδραίωση της εταιρίας μας ως μια από τις πιο αξιόπιστες και εξειδικευμένες εταιρίες στον κλάδο των βιομηχανικών μονώσεων.

Η εταιρεία έχει επενδύσει στην οικοδόμηση των ικανοτήτων του προσωπικού της, με άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και υπερσύγχρονες υποδομές η Χρυσοστομίδης Α&Π είναι σε θέση να διεκπεραιώσει έργα σύνθετης κλίμακας εξασφαλίζοντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας.

 

Στόχος εταιρίας

Η Χρυσοστομίδης Α&Π χαρακτηρίζεται για την ευελιξία και την προσαρμοστική της ικανότητα προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή εκτέλεση των έργων, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, αξιοποιώντας στο έπακρο την τεχνογνωσία που διαθέτουμε. Προτείνουμε εξειδικευμένες λύσεις λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις κάθε έργου.

Σε όλες τις δραστηριότητές της, η Χρυσοστομίδης A&Π εργάζεται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015.

Πρόσφατα έργα

Δείτε τα πιο πρόσφατα έργα της εταιρίας μας.

Top