ΜΟΝΑΔΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρχική   >   Έργα   >   2004

 

H εταιρία μας ανέλαβε την κατασκευή και τοποθέτηση μόνωσης των εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και σωληνώσεων της μονάδας Φυσικού αερίου της Θεσσαλονίκης.

Top