ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αρχική   >   Έργα   >   2012

 

Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ

Η εταιρία μας δραστηριοποιήθηκε στα Ελληνικά πετρέλαια Ελευσίνας παρέχοντας τις διαδικασίες μόνωσης. Αναλυτικότερα, υπό την ευθύνη μας ήταν η προμήθεια μονωτικών υλικών και ο εξοπλισμός των ικριωμάτων προκειμένου να καθίσταται εφικτή η εγκατάσταση μόνωσης των σωληνώσεων, των ειδικών τεμαχίων και του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων στα Ελληνικά πετρέλαια Ελευσίνας.

Top