ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αρχική   >   Έργα   >   2015

 

Ανάδοχος: SOLERGON

Η εταιρία μας ανέλαβε την θερμομόνωση συστημάτων για την αναβάθμιση Λεβητών των μονάδων I&II του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με σκοπό την μείωση εκπομπών Nox.

Top