ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ

Αρχική   >   Έργα   >   2017-2019

 

Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ

Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής βρίσκεται στην τοποθεσία Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στενή της Νότιας Ρόδου. Κύριο καύσιμο του σταθμού είναι το βαρύ πετρέλαιο χαμηλού θείου και δευτερεύον καύσιμο πετρέλαιο ντίζελ, συνολικής καθαρής ισχύος 115,439 MW. Η εταιρίας μας ανέλαβε την προμήθεια μονωτικών υλικών, την εγκατάσταση και ανέγερση μεταλλικών ικριωμάτων καθώς και την εγκατάσταση μόνωσης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Top