ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ V – ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αρχική   >   Έργα   >   2020

 

Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ

Η Μονάδα ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ V, θα εγκατασταθεί στη Βόρειο-Δυτική Ελλάδα, εντός του παλαιού, εξαντλημένου ορυχείου Κομάνου, σε απόσταση περίπου 8 χλμ από την πόλη της Πτολεμαΐδας. Το έργο ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ V κατατάσσεται ως ατμοηλεκτρική μονάδα μικτής ισχύος 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για την τηλεθέρμανση. Η εταιρία μας ανέλαβε την προμήθεια μονωτικών υλικών και την εφαρμογή μόνωσης, προμήθεια των μεταλλικών ικριωμάτων συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και ανέγερσης αυτών. Αναλυτικότερα, το εύρος του έργου αφορά την μόνωση των αγωγών στο εσωτερικό του Λέβητα, τον Λέβητα καθώς και τις σωληνώσεις της ανερχόμενης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Top