ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΚΥΠΡΟΥ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΜΠΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ

Αρχική   >   Έργα   >   2022

 

Η εταιρία μας ήταν υπεύθυνη για την προμήθεια μονωτικών υλικών, την προκατασκευή των ειδικών μαξιλαριών μόνωσης καθώς και της εξωτερικής επικάλυψης των γεννητριών της νέας μονάδας του εργαστασίου Τσιμπεντοποιίας στον Βασιλικό της Κύπρου.

Top