Βιομηχανικές μονώσεις

Αρχική   >   Υπηρεσίες

 

Βιομηχανικές μονώσεις

Στον ενεργειακό κλάδο η Χρυσοστομίδης Α&Π έχει χτίσει ένα σημαντικό υπόβαθρο ως προς την μόνωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων των σταθμών παραγωγής ενέργειας. Η διαρκής εξέλιξη των γνώσεων σε συνδυασμό με την οργανωτική μας ικανότητα, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες υλοποίησης των απαιτητικών έργων και μας καθιστούν αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρίες στο χώρο.

 

Η εταιρεία χαρακτηρίζεται από την ευελιξία και την προσαρμοστικότητά της, εργαλείo κλειδί για την επιτυχή διεκπεραίωση των έργων που αναλαμβάνει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους. Η Χρυσοστομίδης A&Π προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις κάθε έργου.

 

Με την εμπειρία που εκτείνεται σε όλους τους τύπους μόνωσης θεωρείται πλέον η πιο αξιόπιστη επιλογή για την διεκπεραίωση απαιτητικών και πολύπλοκων έργων.

 

Υπηρεσίες που παρέχουμε:

 

  • Θερμομόνωση: Μόνωση με πετροβάμβακα, personal protection, μαξιλάρια μόνωσης, καθώς και εφαρμογή ειδικών προϊόντων για τα συστήματα υψηλής θερμοκρασίας

  • Ακουστική μόνωση: Μόνωση για μείωση των επιπέδων θορύβου, συνδυασμένα συστήματα θερμομόνωσης/ηχομόνωσης

  • Heat Tracing

Top