Ανέγερση μεταλλικών ικριωμάτων

Αρχική   >   Υπηρεσίες

 

Ανέγερση μεταλλικών ικριωμάτων

Η χρήση μεταλλικών ικριωμάτων, ειδικά προσαρμοσμένων στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες του κάθε έργου, αποτελεί βασικό εργαλείο στον τομέα δραστηριοποίησής μας.
 

Η ασφάλεια των εργαζομένων μας καθώς και οι αυξημένες εργασιακές απαιτήσεις στο χώρο των βιομηχανικών μονώσεων, οδήγησαν την εταιρία μας στην απόκτηση μεγάλων ποσοτήτων πολυμορφικών και πλαισιωτών μεταλλικών ικριωμάτων.

Top