Ανέγερση μεταλλικών ικριωμάτων

Αρχική   >   Υπηρεσίες

 

Ανέγερση μεταλλικών ικριωμάτων

Η χρήση μεταλλικών ικριωμάτων, ειδικά προσαρμοσμένων στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες του κάθε έργου αποτελεί βασικό εργαλείο στον τομέα δραστηριοποίησής μας.

 

Οι ασφαλείς συνθήκες εργασίες σε συνδυασμό με τις αυξημένες εργασιακές απαιτήσεις του βιομηχανικού χώρου οδήγησαν την Χρυσοστομίδης Α&Π στην απόκτηση πολυμορφικών και πλαισιωτών μεταλλικών ικριωμάτων τα οποία διαθέτουν ευρωπαϊκά πρότυπα σχεδιασμού TS EN 12810-1,2,3 και TS EN 12811-1,2,3 και ανταποκρίνονται στα απαιτητικότερα τεχνικά έργα.

Top